Sayfalar

16 Ağustos 2015 Pazar

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür!” kardeşlerim, “ne yaptı bu devlet size”

Tolga Tören

Soru doğruydu. Yanlış olan sorulduğu zaman, mekan ve topluluktu…

Bir halkın yıllardır yok sayılmasını geçtik…

Yaşı uygun olanların hatırlayacağı “kart-kurt” söylemini de…

Türkiye’de kapitalist üretim ilişkilerinin kuruluşuna ilişkin bir proje olan, tanımlanmış bir coğrafyada bütünleşik bir  pazar yaratma kaygısıyla milliyetçilik ipine sarılan cumhuriyetin, homojenleştirmeye dönük politikalarını…

“Vatandaş Türkçe konuş” kampanyalarını örneğin…

Mahmut Esat Bozkurt’un “Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır. Türklere hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost, düşman ve bu dağlar bu hakikati böyle bilsin" sözlerini…

Süngülenip ölmüş anasının memesini somura somura açlıktan ölen bebe hikayelerinin anlatıldığı Dersim katliamını…

Irkçı bir utanç vesikası olmanın ötesinde bu ülkenin sermayesinin Türk ve Müslüman ellerde birikmesinin önemli bir aracı olan Varlık Vergisi’ni, 6 – 7 Eylül'ü... 

33 kurşun olayını…

27 Mayıs 1960 döneinde Kürt ileri gelenleri için kurulan toplama kamplarını…

Kendini solda sayan kimilerinin, Türkiye kapitalizminin önemli bir sıçrama noktası oluşunu da ihmal ederek kutsadığı 1961 anayasasının barındırdığı “Egemenlik Türk milletinindir” ifadesini…

Diyarbekir zindanını...

Bunları zaten hepten geçtik artık canım kardeşim, hepten geçtik...

Bugünün acıları, zalim bir hızla, dünün acılarını unutturasıya biriktikçe, dündeki sebebi aramaktan çoktan vazgeçtik. Bugünün acılarına dikip gözlerimizi, tarihselliği unuttuk...


***


Gerilla kulağından anahtarlık yapan vatansever! askerler gördün sen…

Her gün, “ölü ele geçirilmiş” bedenleri dizi dizi sıralanmış genç gerillaları izledin televizyonlardan…

Kanla bezenmiş Kürt coğrafyasında, eroin ticareti yapan Türk milliyetçileri, reisler, askerden kaçan vatanseverler…

Gazete bombalatan, mafya babaları için “kurşun atan da yiyen de şereflidir” diyen başbakanlar…

Gördün sen, bunların hepsini gördün ve...

***

“Fikrin, vicdanın, irfanın hür”dü, sözüm ona…

Okullarında her gün “doğruyum, çalışkanım” diye bağırdın…

“Öğün”dün ve “güven”din… “...Durmak yaraşmaz”, “…önde”, “… ileri” diye marşlar söyledin…

Evine, arabana bayrak asmayı ihmal etmeden, cenge giden Osmanlı padişahları edasında…

Kürdüm diyeni bölücü, barış diyeni yıkıcı gördün…

***

Şimdi, cihat adına kör testere ile insan kesen çeteler, “laiklik” elden gitmesin diye her bir şeycikleri yapmış bir silahlı kuvvet ve siyasal İslamcı bir iktidarın ortak ve aktif sessizliği! altında, kendilerini parlamentoda temsil etsin diye seküler bir partiyi destekleyen bir halkı katlediyor…

Neşe Özgen, “Toplumsal Hafıza’nın Hatırlama ve Unutma Biçimleri” çalışmasında Sırımlı köylülerinden birinin 33 kurşun olayını anlatırken, “30 koyun kesemez insan bir anda" dediğini aktarır...(Sosyal Tarih Yayınları, s.41)

Bırak 30 koyunu canım kardeşim, o aktif sessizlik! ittifakı, yaralarının sarılmasına destek olan 33 genci havaya uçurarak öldürdü...

***

Devlet, kelepçeleyip yere yatırdığı işçiye soruyor: “Ne yaptı ulan bu devlet size?”

Bir halkın, oğullarını ve kızlarını, öldürmeye devam etmekle kalmıyor, çırçıplak bedenini teşhir ediyor, makatına cop sokup sokak ortasında bırakıyor…

Vuruyor ha vuruyor, kırıyor, yok ediyor...

Sen ise susuyorsun. “...Öğün” yerine “...utan” dedirtecek şekilde, oh çekiyor, dahasını diliyorsun…

***

“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür!” kardeşim… 

Bilmiyorsun, başka halkları ezdiğin müddetçe özgür olamayacaksın…

Ortak vatanda eşit yaşamak isteyeni vurdukça, kendi vatanını, kendi ellerinle böleceksin, bir kan deryasının ortasında yüzeceksin, ama nafile, boğulacaksın...

Boğulacaksın, yıllardır beynine işlenen nefret ile, cihatçı çetelerin ve dahi devletinin yaptığına, böylesine sessiz kaldıkça…

Hani çalışkandın ya...

“Teferruat” denenleri anlamaya çalışmadıkça, fikrini, vicdanını, irfanını yani, gerçek manada özgür kılmadıkça, söz konusu ettiğin vatan da giderek kararacak…

Ne yurtta ne cihanda, varamayacaksın, barış türküleri söylemenin güzelliğine, dinginliğine…

İnan,  “fikri, vicdanı, irfanı hür” kalamayacaksın. Nitekim, bak, kalamadın da zaten…

Dört bir yanın, siyasal İslamcılarla çevrili...

Serhaddinden karanlık giriyor habire, bir daha çıkmamacasına...

Sen ise, devletin elleri kelepçeli halde yere yatırılmış Kürt işçiye “ne yaptı lan bu devlet size” hönkürmesine, yıllardır, 12 Mart döneminde bir solcu gencin jandarma tarafından öldürülmesine yakılan bir ağıt olan “dom dom kurşunu” türküsüyle göbek attığın gibi, gülüyorsun...

Üstüne basa basa soruyorsun işkence görene... “Ne yaptı lan bu devlet size...”

Hani, şair diyor ya “koyun gibisin kardeşim / gocuklu celep kaldırınca sopasını / sürüye katıltıverirsin hemen…”

Artık, gocuklu celep bile ihtiyaç duymuyor sopasını kaldırmaya, bilerek, sürüye zaten çoktan katılmış olduğunu...

***

Velhasıl, soru doğruydu “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kardeşim”, soru doğruydu...

Yanlış olan, sorulduğu zaman, mekan ve topluluktu...

 “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kardeşim...

Sahi, bir düşünsene, nasıl bu hale geldin sen...

Bir düşün, “ne yaptı bu devlet sana”.
Bu gadget'ta bir hata oluştu

NEREDE NE OLUYOR?

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR / DERGİLER / ALBÜMLER

Detaylı bilgi için kitap başlıklarının üzerine tıklayın.
"...Kapitalizmin asli ve zorunlu ilişkisi olarak rekabet, sermayenin değersizleşmesini önlemeye dönük dinamikle birleştiğinde daha önce meta ilişkisi içinde olmayan alanların birikim sürecine doğrudan içerilmesi sistemin mümkün en yüksek kâr’a dayalı mantığı açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni alanlar birikim için yeni fırsatlar anlamına gelmektedir. Ancak, yeni fırsatların kimin müdahalesine göre ve hangi araçlarla gerçekleşeceği, yine birikimin süreklilik arz eden temel dinamiklerinden birisi olan güç ilişkilerine bağlı olarak biçimlenecektir. Sistemin uzun dönemli eğilimlerini belirleyen çatışma alanı olarak güç ilişkilerinin sınıflar arası ve sınıf içi dengesinin, dünya genelinde işçi sınıfı karşısında sermayenin, sermaye içinde küçük ölçekliler karşısında büyük ölçekli sermayenin lehine dönmesi, yukarıda vurgulanan yeniden yapılanmaya yaslanan ve diğer taraftan onun koşullarını destekleyen önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok durum ya da alana kıyasla güç dengelerinde süreç içinde yaşanan bu dönüşümün en açık izlendiği alan özelleştirme pratiğidir." Mehmet Türkay

"...Bu çalışma,araştırmacımızın ifade ettiği gibi Türkiye’de 1980 sonrasında yeni liberalpolitikalarla bezenen ihracata dayalı sanayileşme modeli ile büyümeninhedeflenmesiyle bir kenara itilen tarımsal faaliyetler, sosyal bilimçevrelerince yeterince dokunulmayan bir alan olarak kalırken bu çalışmabütünüyle dokunmayı seçmiştir. Çalışmanın özgünlüğü de dokunulmayan alanadokunmakla başlamaktadır. Ve de tarımsal alanda yapılan dipsiz bir kuyuyuandıran, teorik tartışmalar hem korkutucu (kapsam açısından), hem de olağanüstü yorucu algılayışları çok naif ve sade bir dille aktarılarak kapsamıçizilmiş bir şekilde soyutlama yapılmaktadır. Diğer yandan çalışmada bugüne ilişkinsoyutlama yapılırken, hâkim görünen dış etkilerin tarımsal alanı değişimezorlayışının yanı sıra iç etkilerin de bu değişime nasıl ortaklık ettiğine dairönemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca çalışma, devasa tarımsal alanınincelemesinin kapsamının “sözleşmeli çiftçilik” özelinde daraltılmasıyla somutdüzeyde daha derinlikli irdelemeyi içermektedir."

"...Hâlbuki Marx’ın belki de en temel katkısı kapitalizmin ve kapitalizme ait kavramların doğal olmadığını, aksine tarihsel ve belirli bir toplumsal üretim tarzına ait olduğunu göstermesidir. Dolayısıyla Marx’ta kavramlar, örneğin kar, ücret, rant vb. gibi, içerikleri itibariyle genel algılayıştan farklıdır. Diğer bir deyişle Marx, genel kabule aykırı olarak, rant ile toprağı, ücret ile emek gücünü özdeşleştirmez, aksine toprağın rant, emek gücünün de ücret ile tanımlanmasına yol açan tarihsel toplumsal bir sistem olarak kapitalizmi sorunsallaştırır. Kalkınma kavramı da benzer biçimde, örneğin rant ve ücretin kapitalist sisteme ait kategoriler olması gibi gerçekte kapitalist sisteme ait bir kategori olarak düşünülmelidir. Bu bugünün toplumsal üretim sisteminin dayattığı bir zorunluluktur ve bu sistemin anlaşılması için de elzemdir."

"...1980 sonrası Türkiye’sinde ihracata dayalı büyümeyi, yeni liberal politikaları, temposu yüksek hızlı üretim akışını, eşitsiz ilişkileri, yoğun, sıkılaştırılmış çalışmayı, dinlenmeye, düşünmeye vaktin kalmadığı uzun çalışma saatlerini, doymayan karınları…..Elinizdeki bu kitap yeniden düşünmemize olanak sağlamaktadır. Ve de saha araştırmasıyla Türkiye gerçekliğini kavramanın, anlamanın, açıklamanın zor ve zahmetli olduğu ama bir o kadar da heyecan verici olduğunu yazarımızın coşkulu anlatımıyla okuyucuları yeniden sorgulamaya davet ederken araştırmacılara da iyi bir rehber olma niteliğini taşımaktadır. Genç araştırmacıların çalışmalarını toplumla paylaşmalarına olanak sağlayan ve teşvik eden SAV Yönetim Kurulu’na teşekkür ederken, yazarımız Nevra Akdemir’in bundan sonrada coşkusunu ve heyecanını bizlerle paylaştığı, toplumsal gerçekliğin ortaya çıkarıldığı araştırmaları ve çalışmaları merakla bekliyor olacağım." Berna Güler Müftüoğlu

KİTAPLAR

 • 1848 El Yazmaları, K.Marx
 • Alman İdeolojisi, K.Marx
 • Alternatif Büyüme Stratejileri, Asaf Savaş Akat
 • Atatürkle Üç Ay, Ahmet Hamdi Başar
 • Azgelişmişliğin Sürekliliği, Fikret Başkaya
 • Bankacılık, Yolsuzluk, Birikim, Nuray Ergüneş
 • Birgün Tek Başına, Vedat Türkali
 • Birikimin Hamalları, Ali Ekber Doğan
 • Doğunun Düzeni, İsmail Beşikçi
 • Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Michael Löwy
 • Gedikpaşa'da Fason Ekonomisi, Berna Güler Müftüoğlu
 • Gelişme İdeolojileri, Gelişme Stratejileri, Haldun Gülalp
 • Geç Kapitalistleşme Sürecinde Kriz: Türkiye 1979 Krizi, Melda Yaman Öztürk
 • Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisine Katkı, K.Marx, F.Engels
 • Güven, Vedat Türkali
 • Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım (Mübeccel B. Kıray'la Söyleşi-Kolektif)
 • İsyan ve Melankoli, Michael Löwy
 • Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, Fikret Başkaya
 • Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Gerilemesi, Fikret Şenses
 • Kapital, Karl Marx
 • Kapitalizm Küreselleşme Azgelişmişlik (Yapıcılar Türkü Söylüyor Serisi 2)
 • Kapitalizm, Devlet ve Sınıflar, Haldun Gülalp
 • Kapitalizmi Anlamak (Yapıcılar Türkü Söylüyor Serisi 1)
 • Kapitalizmi Planlamak, Ümit Akçay
 • Kapitalizmin Hapishanelerinde Ödünç Hayatlar, Yüksel Akkaya
 • Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Marshall Berman
 • Kayıp Roman, Vedat Türkali
 • Komünist Manifesto, K.Marx
 • Kutsal Aile, K.Marx
 • Lenin-Tarihi Yazanlar ve Yapanlar, Edmund Wilson
 • Marxizmle Maceram, Marshall Berman
 • Mavi Karanlık, Vedat Türkali
 • Memalik-i Osman-i'den Avrupa Birliği'ne, Çağlar Keyder
 • Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Fuat Ercan
 • Mübeccel Kıray İçin Yazılar (Derleme)
 • Para ve Kapitalizm, Fuat Ercan
 • Paradigmanın İflası, Fikret Başkaya
 • Planlama Üzerine Tezler, Yalçın Küçük
 • Planlama Üzerine Tezler, Yalçın Küçük
 • Politikada 45 Yıl, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik, Mehmet Türkay
 • Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik, Mehmet Türkay
 • Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir
 • Suyun Ekonomi Politiği, Gaye Yılmaz
 • Sürekli Kriz Politikaları, Neşecan Balkan-Sungur Savran
 • Tarım Sorunu, Korkut Boratav
 • Taşeronlu Birikim, Nevra Akdemir
 • Tembellik Hakkı, Paul Lafargue
 • Toplumlar ve Ekonomiler, Fuat Ercan
 • Toplumsal Tarih Çalışmaları, Çağlar Keyder
 • Türkiye İktisat Tarihi, Korkut Boratav
 • Türkiye Üzerine Tezler1-2-3-4-5, Yalçın Küçük
 • Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, Çağlar Keyder
 • Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi (Yapıcılar Türkü Söylüyor Serisi3)
 • Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar, Ali Gevgilili
 • Türkiye'de Kapitalizmin Güncel Sorunları (Yapıcılar Türkü Söylüyor Serisi 4)
 • Türkiye'nın Dışpolitikasının Ekonomi Politiği, Haluk Gerger
 • Türkiye'nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu
 • Ulusal Kalkımacılığın İflası, Çağlar Keyder
 • Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye, Tolga Tören
 • Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Vedat Türkali
 • Yol, Hikmet Kıvılcımlı
 • Yükseliş ve Düşüş, Ali Gevgilili
 • Zaman Makinesi, H.G.Wells
 • Çankaya, Falih Rıfkı Atay

SÜRELİ YAYINLAR

 • Amandla
 • Capital and Class
 • Capital, Class and Society
 • Conatus
 • Dipnot
 • Express
 • İktisat Dergi
 • İktisat ve Toplum
 • Labour and Society
 • Labour Bulletin
 • Mesele
 • Montly Review
 • Praksis
 • SAV Almanak (Yıllık)
 • Toplum ve Bilim
 • Toplum ve Kuram
 • Çalışma ve Toplum

FİLMLER

 • Amelie, Yön: Jean-Pierre Jeunet
 • Arizona Dream, Yön: Emir Kusturica
 • Ağır Roman, Yön: Mustafa Altıoklar
 • Berdel, Yön: Atıf Yılmaz
 • Beynelmilel, Yön: Sırrı Süreyya Önder, Muharrem Gülmez
 • Black Cat White Cat, Yön: Emir Kusturica
 • Büyük Adam Küçük Aşk, Yön: Handan Ipekçi
 • Dondurmam Gaymak, Yön: Yüksel Aksu
 • Duvar, Yön: Yılmaz Güney
 • Dört Mevsim, Yön: Nuri Bilge Ceylan
 • Dövüş Klübü (Fight Club), Yön.: David Fincher
 • Elveda Lenin (Goodbye Lenin), Yön:Wolfgang Becker
 • Eyes Wide Shut, Yön: Stanley Kubrick
 • Eğreti Gelin, Yön: Atıf Yılmaz
 • Eşkiya, Yön: Yavuz Turgul
 • Full Metal Jacket, Yön: Stanley Kubrick
 • Gemide, Yön: Serdar Akar
 • Gölge Oyunu, Yön: Yavuz Turgul
 • Hacivatla Karagöz Neden Öldürüldü, Yön: Ezel Akay
 • Harem Suare, Yön: Ferzan Özpetek
 • İklimler, Yön: Nuri Bilge Ceylan
 • İstanbul Kanatlarımın Altında, Yön: Mustafa Altıoklar
 • Kabadayı, Yön: Yavuz Turgul
 • Kasaba, Yön: Nuri Bilge Ceylan
 • Laleli'de Bir Azize, Yön: Kudret Sabancı
 • Masumiyet, Yön: Zeki Demirkubuz
 • Mayıs Sıkıntısı, Yön: Nuri Bilge Ceylan
 • Mustafa Hakkında Herşey, Yön: Çağan Irmak
 • Mükemmel Bir Gün, Yön: Ferzan Özpetek
 • Neredesin Firuze, Yön: Ezel Akay
 • Otomatik Portakal (A Clockwork Orange), Yön: Stanley Kubrick
 • Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby), Yön: Roman Polanski,
 • Sapık (Psycho), Yön:Alfred Hitchcock
 • Selvi Boylum Al Yazmalım, Atıf Yılmaz
 • Sürü, Yön: Yılmaz Güney
 • Takva, Yön: Önder Kızıltan
 • Ulak, Yön: Çağan Irmak
 • Underground, Yön: Emir Kusturica
 • Uzak, Yön: Nuri Bilge Ceylan
 • Yazgı, Yön: Zeki Demirkubuz
 • Yağmurdan Önce (Before the Rain), Yön: Milcho Manchevski
 • Yol, Yön: Yılmaz Güney
 • Zübük, Yön: Atıf Yılmaz
 • Çingeneler Zamanı (Time of the Gypsies), Yön: Emir Kusturica
 • Üçüncü Sayfa, Yön: Zeki Demirkubuz